Ben congress

”De afkorting BEN staat voor Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie.

De BEN is in 1998 opgericht door echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie met als doel het oprichten van een beroepsvereniging waarin belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering de uitgangspunten vormen.

In de loop van de jaren is de BEN uitgegroeid tot een vereniging met ruim 700 leden. In 2019 kost het lidmaatschap 200 euro per jaar.

De aangesloten echoscopisten verrichten uiteenlopende echo’s te weten zowel verloskundige echo’s, van basisecho’s tot prenatale screenings-echo’s als gynaecologische echo’s.”